Links

Heeft u een website die betrekking heeft op Indonesië, de Indische cultuur in Nederland, of alles wat daar mee samenhangt, stuur dan een bericht met de URL. Ook reisorganisaties die reizen naar Azië verzorgen kunnen een bericht sturen.

Indisch4rever
Indische Boekendagen
Stichting Pelita
Indisch informatiepunt
Museum Bronbeek
Javaanse dans

Stichting Indisch Familie Archief
Stichting Indisch Familie Archief

Informatie-centrum op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalige Nederlands-IndiŽ ten dienste van hun nakomelingenschap

Moluks Historisch Museum Sedjarah Maluku
Moluks Historisch Museum Sedjarah Maluku

Het museum heeft de taak een beeld te geven van de Molukse geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van Molukse kunst en cultuur in Nederland te stimuleren en te ondersteunen.


Stichting Het Indisch Huis
Stichting Het Indisch Huis"

Het Indisch Huis is een ontmoetingsplaats voor Indische mensen en hun alle anderen die zich met IndiŽ verbonden weten of interesse hebben in de Indische ervaring.


Archipel Asia Pacific magazine
Archipel Asia Pacific magazine

Archipel Asia Pacific magazine besteedt 5 keer per jaar aandacht aan IndonesiŽ, MaleisiŽ, Singapore en andere landen in Zuidoost-AziŽ. Maar ook aan de Indische- en Molukse gemeenschap in Nederland.